Povzbudzujúce modlitby za bezpečné cestovanie a ochranu

Encouraging Prayers

Zistite Svoj Počet Anjela

Každý z nás chce doraziť do cieľa v bezpečnom a zdravom stave. Môže sa stať, že sa budete viac trápiť ako si užívať. Ak ste veriaci v Boha, nemusíte sa zbytočne obávať.Budete cestovať bezpečne, neunavíte sa ani nezakopnete... Pretože Boh bude priamo s vami; bude vás udržiavať v bezpečí. (Príslovia 3:23). Pod jeho vedením ste chránení.Tu sú niektoré z modlitieb, ktoré môžete použiť v čase cestovania.

Povzbudzujúce modlitby za bezpečné cestovanie a ochranu

Povzbudzujúce modlitby za bezpečné cestovanie a ochranuModlitby za bezpečné cestovanie adresované anjelovi strážnemu

Môj svätý anjel strážca, pros Pána, aby požehnal cestu, ktorú podniknem, aby prospela zdraviu mojej duše a tela; aby som dosiahol jeho koniec; a že keď sa vrátim zdravý a zdravý, nájdem všetkých doma v dobrom zdraví. Stráž, veď nás a chráň nás. Amen.

Modlitba Traveling Mercies za bezpečné cestovanie (Žalm 121:7–8)

Pane, prosím, poskytni mi cestovateľské milosrdenstvo a chráň ma pred všetkým zlom na mojej ceste. Dávaj pozor na môj život a chráň moju dušu. Buďte so mnou od chvíle, keď vystúpim z predných dverí, až kým sa nevrátim. Aj teraz, aj navždy. Amen.

1222 oddelenie dvojitým plameňom

Modlitba za milosrdenstvo od Boha na cestách (Žalm 145:8-9)

Pane, si taký láskavý a plný súcitu. Prosím, buďte so mnou, ak sa na mojej ceste stretnete s nešťastím. Ďakujem ti, že si pomalý k hnevu a prekypujúci milosrdenstvom, ak na ceste zle odbočím. Ste dobrí ku všetkým. Všetko, čo robíš, je plné milosti. Amen.Čítaj viac: Pozrite si ďalšie silné modlitby, ako napr Modlitby za ochranu a bezpečnosť

Modlitba za bezpečné cestovanie celej rodiny

Modlitba za bezpečné cestovanie celej rodiny

Anglikánska modlitba za bezpečné cestovanie celej rodiny

Ó, Bože, náš nebeský Otče, ktorého sláva napĺňa celé stvorenie a ktorého prítomnosť nachádzame, kamkoľvek ideme: ochraňuj tých, ktorí cestujú; obklopte ich svojou láskavou starostlivosťou; chrániť ich pred každým nebezpečenstvom; a priviesť ich v bezpečí na koniec ich cesty; skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Amen.

Írske požehnanie pre tých, ktorí cestujú

Nech cesta stúpa v ústrety tebe, nech ti vietor vždy dlí za chrbtom, nech ti slnko hreje do tváre, dážď padá jemne na tvoje polia a kým sa znova nestretneme, nech ťa Boh drží vo svojej dlani .

Írska modlitba za bezpečnú cestu

Nech ti Boh dá vždy slnečný lúč, ktorý ťa zahreje, mesačný lúč, ktorý ťa očarí, anjel úkryt, aby ti nič neublížilo.

Čítaj viac: Význam modlitby svätých Boondock a biblický pôvod

Modlitba od svätých na cestách

Nech vás svätí chránia a žehnajú vám dnes a nech vás problémy ignorujú na každom kroku. Boh je na tvojej ceste na každej ceste

deviaty až svätý Mikuláš

Modlitba anjela strážneho za cestovanie

Ó, všemohúci a milosrdný Bože, ktorý si poveril svojich anjelov, aby nás viedli a chránili, prikáž im, aby boli našimi vytrvalými spoločníkmi od nášho odchodu až do nášho návratu; obliecť nás svojou neviditeľnou ochranou; aby nás ochránil pred každým nebezpečenstvom kolízie, požiaru, výbuchu, pádov a modrín; a napokon, keď nás uchránil od všetkého zla a najmä od hriechu, aby nás priviedol do nášho nebeského domova. Skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Amen.

Ortodoxná kresťanská modlitba

Pamätaj, Pane, na tých, ktorí cestujú po zemi, po mori a vzduchom; starých a mladých, chorých, trpiacich, smútiacich, utrápených, zajatých, núdznych a chudobných; a na všetkých zošli svoje milosrdenstvo, lebo ty si Darca všetkého dobrého. Amen.

Modlitba k Panne Márii na diaľnici

Ó Pani diaľnice, buď s nami na našej ceste, lebo všetky tvoje cesty sú krásne a všetky tvoje cesty sú pokojné. Ó, Bože, ktorý s nevýslovnou prozreteľnosťou vládneš a spravuješ svet, daj nám, svojim služobníkom, na príhovor našej bdelej matky, aby sme boli chránení pred každým nebezpečenstvom a bezpečne privedení na koniec našej cesty. Amen.

Čítaj viac: Najpodrobnejší návod na Zázračná modlitba Otca Pia za uzdravenie

Jednoduchá modlitba za milosrdenstvo na cestách

V mene Boha idem na túto cestu. Nech je Boh Otec so mnou, Boh Syn ma ochraňuje a Boh Duch Svätý nech je po mojom boku. Amen.

Modlitba k svätému Krištofovi patrónovi cestovateľov

Modlitba k svätému Krištofovi patrónovi cestovateľov

Modlitba k svätému Krištofovi patrónovi cestovateľov

Drahý svätý Krištof, ochraňuj ma dnes na všetkých mojich cestách po ceste. Dajte svoje varovné znamenie, ak je blízko nebezpečenstvo, aby som mohol zastaviť, kým bude cesta voľná. Buďte pri mojom okne a nasmerujte ma, keď sa videnie z ničoho nič rozmaže. Prines ma bezpečne na moje určené miesto, ako si niesol Krista vo svojom blízkom objatí. Amen.

2255 anjelské číslo láska
Motorista

Motoristova modlitba za bezpečnú cestu

Motoristova modlitba za bezpečnú cestu

Daj mi, Pane, pevnú ruku a bdelé oko. Aby sa nikto nezranil, keď pôjdem okolo. Dal si život, modlím sa, aby žiadny môj čin nezobral alebo nezmaril tento tvoj dar. Chráň tých, drahý Pane, ktorí mi robíš spoločnosť, pred zlobou ohňa a každou pohromou. Nauč ma používať svoje auto pre potreby iných; Ani minúť cez lásku k neprimeranej rýchlosti krásu sveta; aby som tak mohol s radosťou a zdvorilosťou ísť svojou cestou. Svätý Krištof, svätý patrón cestujúcich, ochraňuj ma a veď ma bezpečne k môjmu osudu. Amen.

Modlitba za cestovanie autom

Drahý Pane, modlím sa za bezpečné cestovanie v našom dnešnom aute. Žiadam, aby sa nevyskytli žiadne neočakávané mechanické problémy alebo problémy s pneumatikami. Prosím, chráňte nás na týchto preplnených cestách, ako aj na ostatných, s ktorými to zdieľame. Ako vodič mi dajte vedieť, kedy mám robiť prestávky, aby som sa netlačil na limit. Uvoľnite svojich anjelov, aby nás obklopili a chránili, kým sa nedostaneme do nášho konečného cieľa. V tvojom mene sa modlím. Amen.

Modlitba za žiadne nehody

Drahý Pane, modlím sa za všetkých, ktorí sú dnes na cestách. Modlím sa, aby boli opatrnejší a menej rozptyľovaní. Pomôžte nám zorientovať sa na preplnených cestách na našej ceste do cieľa. Modlím sa, aby ste prepustili svojich anjelov okolo každého vozidla na ceste a aby nedošlo k žiadnym nehodám. Žiadam, aby všetci cestujúci bezpečne dorazili do cieľa. V tvojom mene sa modlím. Amen.

Modlitba za cestovanie lietadlom

Modlitba za cestovanie lietadlom

Modlitba za cestovanie lietadlom

Drahý Pane, modlím sa za cestu, ktorú sa chystáme podniknúť v tomto lietadle. Modlím sa, aby sa nevyskytli žiadne mechanické chyby alebo núdzové situácie. Modlím sa za nášho pilota, aby bol počas tohto letu ostražitý, mal bystré oči a pevné ruky. Modlím sa za naše letušky, aby boli priateľské, ostražité a primerane pripravené na našu cestu. Modlím sa aj za spolucestujúcich, aby boli všetci v dobrej nálade a zdraví. Modlím sa, aby sa každý mohol bezpečne dostať tam, kam potrebuje. V tvojom mene sa modlím. Amen.

svätá johanka z Arku novéna

Modlitba za príjemné počasie počas cestovania

Drahý Pane, modlím sa za náš nadchádzajúci výlet a za dobré počasie. V poslednej dobe sa to zbláznilo s búrkami, dažďom a záplavami a lesnými požiarmi v celej našej krajine. Modlím sa, aby nám počasie prialo, kým sa vydáme na cestu až do nášho konečného cieľa. Tiež sa modlím, aby to bolo dobré, keď sa vrátime. Žiadam vás, aby ste odstránili všetko nepriaznivé počasie v našej skvelej krajine, aby to každý cestujúci stihol a mohol byť so svojimi blízkymi. V tvojom mene sa modlím. Amen.

Modlitba za požehnanú dovolenku

Modlitba za požehnanú dovolenku

Modlitba za požehnanú dovolenku

Nech vo vašich srdciach vládne Kristov pokoj, pretože ako údy jedného tela ste boli povolaní k pokoju. A buďte vďační. Kolosanom 3:15

Nebeský Otče, prosím, požehnaj našu dovolenku. Pomôžte našej rodine, aby mala trpezlivosť a pochopenie. Veď nás, aby sme pamätali na tento dar spoločného času. Pomôž nám robiť kompromisy, keď je to potrebné, a zvládať akýkoľvek chaos, ktorý nám príde do cesty s Tvojou láskou a milosťou. Otvorte oči, aby ste skutočne videli krásu spomienok, ktoré vytvárame a ktoré vydržia celý život. Amen.

Čítaj viac: Úplný význam Stopy v básni piesku

Modlitba za rodiny, ktoré cestujú s deťmi

Drahý Pane, modlím sa za náš nadchádzajúci výlet s deťmi. Žiadam vás, aby ste strážili ich telá, aby nedošlo k žiadnej chorobe, kým budeme preč. Modlím sa, aby mali dobrú náladu a spôsobovali len veľmi málo rozptýlenia na ceste k nášmu cieľu. Pomôžte mi rozlíšiť, kedy potrebujú počas tejto cesty prestávku alebo oddych, no pomôžte nám zažiť skvelý čas. V tvojom mene sa modlím. Amen.

Modlitby za bezpečnú cestu niekoho iného

Drahý Bože, modlím sa za bezpečnú cestu (uveďte meno), prosím, veďte ju a chráňte ju, aby bezpečne dorazila do svojho cieľa. Modlím sa aj za pilota lietadla – daj mu duchaprítomnosť, aby mohol na cestách plniť svoju povinnosť a zodpovednosť za ich bezpečnosť. V mene Ježiš sa modlím. Amen.

Modlitba za bezpečnú cestu vášho milovaného

Nech vás Boh v nebi chráni na ceste do [MENO CIEĽA] a Jeho anjel nech vás sprevádza.

Čo hovorí Biblia o ochrane počas cestovania ?

Hoci cestovateľské milosrdenstvo sa v Biblii neobjavuje, existuje nespočetné množstvo príkladov, ako Boh preukazuje milosrdenstvo druhým.

Vedie za vás cestu, aby ste v žiadnom momente nepocítili paniku. Krásne je to vysvetlené v biblickom verši Deuteronómium 31:8- Sám Pán ide pred tebou a bude s tebou; nikdy ťa neopustí ani neopustí. Neboj sa; nenechaj sa odradiť.

Aj keď sa niekedy môžeš báť, ale vždy pamätaj, že Boh ti zabezpečí cestu. Jediné, čo môžeš urobiť, je dôverovať Mu a užiť si zvyšok svojej cesty.

Dúfam, že vám tento článok pomohol.