Novéna pre úzkosť, stres a depresiu do sv. Dymfy

Zistite Svoj Počet Anjela

Novena Anxiety Stress

rozdiel medzi sladkými zemiakmi a yams

Novéna proti úzkosti, stresu a depresii k sv. Dymfne je účinným liekom pre tých, ktorí trpia duševnými poruchami a problémami.Je veľmi populárnou sväticou, pretože milióny ľudí, ktorí sa uchádzali o jej príhovor v modlitbe, zažili zázračné uzdravenie z úzkosti, stresu a depresie.Svätá Dymphna je patrónkou depresie , epilepsia, úzkosť, ľudia, ktorí prišli o rodičov, obete incestu, znásilnenia a zneužívania. Je tiež patrónkou odborníkov na duševné zdravie.

Sviatok svätej Dymfy sa tradične slávi 15. mája, no na jej príhovor sa môžete modliť kedykoľvek.Svätá Dymphna je zobrazená s korunou na hlave, oblečená v kráľovskom rúchu a v ruke drží meč.

Čítaj viac: Svätého Jozefa novéna pre zamestnanie

Fakty o sv. Dymfne Novéne

Deviaty štart: 6. mája
Sviatok: 15. mája
Narodenie: 7. storočie
smrť: 7. storočieNovéna pre úzkosť, stres a depresiu do sv. Dymfy

Modlitba novény sv. Dymfy za duševné poruchy a depresiu

Modlitba novény sv. Dymfy za duševné poruchy a depresiu

Musíte sa modliť deväť po sebe nasledujúcich dní.

Novéna pre úzkosť, stres a depresiu do sv. Dymfy – 1. deň

Začnime v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Otec v nebi, ďakujem Ti, že ma vždy vypočuješ. Ďakujem, že si ma nikdy neopustil. Ďakujem za Tvoju blízkosť.

Sme vďační, že si nám dal svätú Dymfu, aby sa za nás prihovárala, za každého, kto trpí duševnými chorobami, depresiami, úzkosťou, stresom, epilepsiou a podobne... Ďakujeme, že si nám dal niekoho, kto sa k nám môže stotožniť ktorý dokáže pochopiť naše utrpenie.

Sv. Dymphna, prosím, oroduj za nás.

Dobre poznáš utrpenie, keďže si v tak mladom veku stratil mamu. Prosím, modlite sa za nás, aby sme boli útechou v našom utrpení.

Prosím, modlite sa aj za…

<>

Recitovať
Náš otec,
Zdravas Mária
a Sláva buď

Amen.

Čítaj viac: Svätý páter Pio novéna

Novéna pre úzkosť, stres a depresiu do sv. Dymfy – 2. deň

Začnime v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Otec v nebi, ďakujem Ti, že ma vždy vypočuješ. Ďakujem, že si ma nikdy neopustil. Ďakujem za Tvoju blízkosť.

Sme vďační, že si nám dal svätú Dymfu, aby sa za nás prihovárala, za každého, kto trpí duševnými chorobami, depresiami, úzkosťou, stresom, epilepsiou a podobne... Ďakujeme, že si nám dal niekoho, kto sa k nám môže stotožniť ktorý dokáže pochopiť naše utrpenie.

Sv. Dymphna, prosím, oroduj za nás.

Dobre poznáš utrpenie, keďže si v tak mladom veku stratil mamu. Prosím, modlite sa za nás, aby sme boli útechou v našom utrpení.

Prosím, modlite sa aj za…

<>

Recitovať
Náš otec,
Zdravas Mária
a Sláva buď

Amen.

Novéna pre úzkosť, stres a depresiu do sv. Dymfy – 3. deň

Začnime v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Otec v nebi, ďakujem Ti, že ma vždy vypočuješ. Ďakujem, že si ma nikdy neopustil. Ďakujem za Tvoju blízkosť.

Sme vďační, že si nám dal svätú Dymfu, aby sa za nás prihovárala, za každého, kto trpí duševnými chorobami, depresiami, úzkosťou, stresom, epilepsiou a podobne... Ďakujeme, že si nám dal niekoho, kto sa k nám môže stotožniť ktorý dokáže pochopiť naše utrpenie.

Sv. Dymphna, prosím, oroduj za nás.

Dobre poznáš utrpenie, keďže si v tak mladom veku stratil mamu. Prosím, modlite sa za nás, aby sme boli útechou v našom utrpení.

Prosím, modlite sa aj za…

<>

Recitovať
Náš otec,
Zdravas Mária
a Sláva buď

Amen.

Novéna pre úzkosť, stres a depresiu do sv. Dymfy – 4. deň

Začnime v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Otec v nebi, ďakujem Ti, že ma vždy vypočuješ. Ďakujem, že si ma nikdy neopustil. Ďakujem za Tvoju blízkosť.

Sme vďační, že si nám dal svätú Dymfu, aby sa za nás prihovárala, za každého, kto trpí duševnými chorobami, depresiami, úzkosťou, stresom, epilepsiou a podobne... Ďakujeme, že si nám dal niekoho, kto sa k nám môže stotožniť ktorý dokáže pochopiť naše utrpenie.

Sv. Dymphna, prosím, oroduj za nás.

Dobre poznáš utrpenie, keďže si v tak mladom veku stratil mamu. Prosím, modlite sa za nás, aby sme boli útechou v našom utrpení.

Prosím, modlite sa aj za…

<>

Recitovať
Náš otec,
Zdravas Mária
a Sláva buď

Amen.

Novéna pre úzkosť, stres a depresiu do sv. Dymfy – 5. deň

Začnime v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Otec v nebi, ďakujem Ti, že ma vždy vypočuješ. Ďakujem, že si ma nikdy neopustil. Ďakujem za Tvoju blízkosť.

Sme vďační, že si nám dal svätú Dymfu, aby sa za nás prihovárala, za každého, kto trpí duševnými chorobami, depresiami, úzkosťou, stresom, epilepsiou a podobne... Ďakujeme, že si nám dal niekoho, kto sa k nám môže stotožniť ktorý dokáže pochopiť naše utrpenie.

Sv. Dymphna, prosím, oroduj za nás.

Dobre poznáš utrpenie, keďže si v tak mladom veku stratil mamu. Prosím, modlite sa za nás, aby sme boli útechou v našom utrpení.

Prosím, modlite sa aj za…

<>

Recitovať
Náš otec,
Zdravas Mária
a Sláva buď

Amen.

Čítaj viac: Novéna svätej Terézie

Novéna pre úzkosť, stres a depresiu do sv. Dymfy – 6. deň

Začnime v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Otec v nebi, ďakujem Ti, že ma vždy vypočuješ. Ďakujem, že si ma nikdy neopustil. Ďakujem za Tvoju blízkosť.

Sme vďační, že si nám dal svätú Dymfu, aby sa za nás prihovárala, za každého, kto trpí duševnými chorobami, depresiami, úzkosťou, stresom, epilepsiou a podobne... Ďakujeme, že si nám dal niekoho, kto sa k nám môže stotožniť ktorý dokáže pochopiť naše utrpenie.

Sv. Dymphna, prosím, oroduj za nás.

Dobre poznáš utrpenie, keďže si v tak mladom veku stratil mamu. Prosím, modlite sa za nás, aby sme boli útechou v našom utrpení.

Prosím, modlite sa aj za…

<>

Recitovať
Náš otec,
Zdravas Mária
a Sláva buď

Amen.

Novéna pre úzkosť, stres a depresiu do sv. Dymfy – 7. deň

Začnime v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Otec v nebi, ďakujem Ti, že ma vždy vypočuješ. Ďakujem, že si ma nikdy neopustil. Ďakujem za Tvoju blízkosť.

Sme vďační, že si nám dal svätú Dymfu, aby sa za nás prihovárala, za každého, kto trpí duševnými chorobami, depresiami, úzkosťou, stresom, epilepsiou a podobne... Ďakujeme, že si nám dal niekoho, kto sa k nám môže stotožniť ktorý dokáže pochopiť naše utrpenie.

Sv. Dymphna, prosím, oroduj za nás.

Dobre poznáš utrpenie, keďže si v tak mladom veku stratil mamu. Prosím, modlite sa za nás, aby sme boli útechou v našom utrpení.

Prosím, modlite sa aj za…

<>

Recitovať
Náš otec,
Zdravas Mária
a Sláva buď

Amen.

Novéna pre úzkosť, stres a depresiu do sv. Dymfy – 8. deň

Začnime v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Otec v nebi, ďakujem Ti, že ma vždy vypočuješ. Ďakujem, že si ma nikdy neopustil. Ďakujem za Tvoju blízkosť.

Sme vďační, že si nám dal svätú Dymfu, aby sa za nás prihovárala, za každého, kto trpí duševnými chorobami, depresiami, úzkosťou, stresom, epilepsiou a podobne... Ďakujeme, že si nám dal niekoho, kto sa k nám môže stotožniť ktorý dokáže pochopiť naše utrpenie.

Sv. Dymphna, prosím, oroduj za nás.

Dobre poznáš utrpenie, keďže si v tak mladom veku stratil mamu. Prosím, modlite sa za nás, aby sme boli útechou v našom utrpení.

Prosím, modlite sa aj za…

<>

Recitovať
Náš otec,
Zdravas Mária
a Sláva buď

Amen.

Novéna pre úzkosť, stres a depresiu do sv. Dymfy – 9. deň

Začnime v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Otec v nebi, ďakujem Ti, že ma vždy vypočuješ. Ďakujem, že si ma nikdy neopustil. Ďakujem za Tvoju blízkosť.

Sme vďační, že si nám dal svätú Dymfu, aby sa za nás prihovárala, za každého, kto trpí duševnými chorobami, depresiami, úzkosťou, stresom, epilepsiou a podobne... Ďakujeme, že si nám dal niekoho, kto sa k nám môže stotožniť ktorý dokáže pochopiť naše utrpenie.

Sv. Dymphna, prosím, oroduj za nás.

Dobre poznáš utrpenie, keďže si v tak mladom veku stratil mamu. Prosím, modlite sa za nás, aby sme boli útechou v našom utrpení.

Prosím, modlite sa aj za…

<>

Recitovať
Náš otec,
Zdravas Mária
a Sláva buď

Amen.

Čítaj viac: Novéna Korunka Božieho milosrdenstva

Referencie

Národná svätyňa sv. Dymphna