Svätý Júda Novéna: Pre zúfalé situácie a beznádejné prípady

St Jude Novena Desperate Situations

Svätý Júda novéna odovzdáva naše modlitby Bohu a dáva nám nádej aj v beznádejných časoch. Je to veľmi účinná novéna modlitba.Svätý Júda je uctievaný ako patrón nádeje a nemožných príčin. Bol jedným z Ježišových pôvodných dvanástich apoštolov. Svätý Júda je známy aj ako Tadeáš, bol bratom svätého Jakuba Menšieho, ktorý bol tiež jedným z apoštolov. Obaja sú známi ako Ježišovi bratia. Mnoho biblických učencov verí, že boli bratrancami Ježiša Krista.Svätý Júda by sa nemal mýliť s Judášom, ktorý zradil nášho Pána.

nápady na darčeky pre 80-ročného otca

Modlitba k svätému Júdovi vás môže zbaviť traumy, pochmúrnosti a nešťastia.Význam svätého Júdu novény

Júdova novéna je deväťdňové obdobie, v ktorom sa veriaci modlia za získanie zvláštnych milostí alebo prosby alebo prosby. Predstavuje deväť dní neustálych modlitieb apoštolov v Jeruzaleme, po ktorých Duch Svätý zostúpil na apoštolov na Turíce.

V časoch pochmúrnej budúcnosti a bezmocnosti môže novéna k svätému Júdovi rýchlo priniesť jeho príhovor. Kedykoľvek ste v zajatí skľúčenosti, modlitby svätého Júdu novény vám poskytnú priazeň.

1234 znamená milujem ťa

Čítaj viac: Modlitba novény sv. Jozefa: zázračný úžitok za 9 dní!Svätý Júda novéna

Svätý Júda novéna

Svätý Júda novéna

Júdovu novénu je potrebné recitovať nepretržite deväť dní po prebudení, pred spaním alebo oboje. Počas týchto deviatich dní by sme sa mali oslobodiť od akýchkoľvek bezbožných túžob.

Judská novéna – 1. deň

Najsvätejší apoštol, svätý Júda, verný služobník a priateľ Ježiša, Cirkev si ťa ctí a vzýva všeobecne, ako patróna ťažkých prípadov, vecí, z ktorých si takmer zúfalo, oroduj za mňa, som taký bezmocný a sám.

Prihováraj sa u Boha za mňa, aby priniesol viditeľnú a rýchlu pomoc tam, kde je pomoc takmer zúfalá. Príďte mi na pomoc v tejto veľkej potrebe, aby som mohol prijať útechu a pomoc neba vo všetkých mojich potrebách, výzvach a utrpeniach, najmä:

<>

a aby som naveky chválil Boha s tebou a všetkými svätými. Sľubujem, ó blahoslavený svätý Júda, že budem stále pamätať na túto veľkú priazeň, ktorú mi Boh udelil, a že ťa budem vždy ctiť ako svojho osobitného a mocného patróna a vďačne povzbudzovať k oddanosti k tebe.

Amen

anjel číslo 40

Judská novéna – 2. deň

Najsvätejší apoštol, svätý Júda, verný služobník a priateľ Ježiša, Cirkev si ťa ctí a vzýva všeobecne, ako patróna ťažkých prípadov, vecí, z ktorých si takmer zúfalo, oroduj za mňa, som taký bezmocný a sám.

Prihováraj sa u Boha za mňa, aby priniesol viditeľnú a rýchlu pomoc tam, kde je pomoc takmer zúfalá. Príďte mi na pomoc v tejto veľkej potrebe, aby som mohol prijať útechu a pomoc neba vo všetkých mojich potrebách, výzvach a utrpeniach, najmä:

<>

a aby som naveky chválil Boha s tebou a všetkými svätými. Sľubujem, ó blahoslavený svätý Júda, že budem stále pamätať na túto veľkú priazeň, ktorú mi Boh udelil, a že ťa budem vždy ctiť ako svojho osobitného a mocného patróna a vďačne povzbudzovať k oddanosti k tebe.

Amen

Judská novéna – 3. deň

Najsvätejší apoštol, svätý Júda, verný služobník a priateľ Ježiša, Cirkev si ťa ctí a vzýva všeobecne, ako patróna ťažkých prípadov, vecí, z ktorých si takmer zúfalo, oroduj za mňa, som taký bezmocný a sám.

Prihováraj sa u Boha za mňa, aby priniesol viditeľnú a rýchlu pomoc tam, kde je pomoc takmer zúfalá. Príďte mi na pomoc v tejto veľkej potrebe, aby som mohol prijať útechu a pomoc neba vo všetkých mojich potrebách, výzvach a utrpeniach, najmä:

<>

a aby som naveky chválil Boha s tebou a všetkými svätými. Sľubujem, ó blahoslavený svätý Júda, že budem stále pamätať na túto veľkú priazeň, ktorú mi Boh udelil, a že ťa budem vždy ctiť ako svojho osobitného a mocného patróna a vďačne povzbudzovať k oddanosti k tebe.

Amen

Judská novéna – 4. deň

Najsvätejší apoštol, svätý Júda, verný služobník a priateľ Ježiša, Cirkev si ťa ctí a vzýva všeobecne, ako patróna ťažkých prípadov, vecí, z ktorých si takmer zúfalo, oroduj za mňa, som taký bezmocný a sám.

Oroduj za mňa u Boha, aby priniesol viditeľnú a rýchlu pomoc tam, kde je pomoc takmer zúfalá. Príďte mi na pomoc v tejto veľkej potrebe, aby som mohol prijať útechu a pomoc neba vo všetkých mojich potrebách, výzvach a utrpeniach, najmä:

<>

a aby som naveky chválil Boha s tebou a všetkými svätými. Sľubujem, ó blahoslavený svätý Júda, že budem stále pamätať na túto veľkú priazeň, ktorú mi Boh udelil, a že ťa budem vždy ctiť ako svojho osobitného a mocného patróna a vďačne povzbudzovať k oddanosti k tebe.

Amen

Judská novéna – 5. deň

Najsvätejší apoštol, svätý Júda, verný služobník a priateľ Ježiša, Cirkev si ťa ctí a vzýva všeobecne, ako patróna ťažkých prípadov, vecí, z ktorých si takmer zúfalo, oroduj za mňa, som taký bezmocný a sám.

Prihováraj sa u Boha za mňa, aby priniesol viditeľnú a rýchlu pomoc tam, kde je pomoc takmer zúfalá. Príďte mi na pomoc v tejto veľkej potrebe, aby som mohol prijať útechu a pomoc neba vo všetkých mojich potrebách, výzvach a utrpeniach, najmä:

<>

a aby som naveky chválil Boha s tebou a všetkými svätými. Sľubujem, ó blahoslavený svätý Júda, že budem stále pamätať na túto veľkú priazeň, ktorú mi Boh udelil, a že ťa budem vždy ctiť ako svojho osobitného a mocného patróna a vďačne povzbudzovať k oddanosti k tebe.

Amen

Judská novéna – 6. deň

Najsvätejší apoštol, svätý Júda, verný služobník a priateľ Ježiša, Cirkev si ťa ctí a vzýva všeobecne, ako patróna ťažkých prípadov, vecí, z ktorých si takmer zúfalo, oroduj za mňa, som taký bezmocný a sám.

Prihováraj sa u Boha za mňa, aby priniesol viditeľnú a rýchlu pomoc tam, kde je pomoc takmer zúfalá. Príďte mi na pomoc v tejto veľkej potrebe, aby som mohol prijať útechu a pomoc neba vo všetkých mojich potrebách, výzvach a utrpeniach, najmä:

<>

a aby som naveky chválil Boha s tebou a všetkými svätými. Sľubujem, ó blahoslavený svätý Júda, že budem stále pamätať na túto veľkú priazeň, ktorú mi Boh udelil, a že ťa budem vždy ctiť ako svojho osobitného a mocného patróna a vďačne povzbudzovať k oddanosti k tebe.

Amen

Judská novéna – 7. deň

Najsvätejší apoštol, svätý Júda, verný služobník a priateľ Ježiša, Cirkev si ťa ctí a vzýva všeobecne, ako patróna ťažkých prípadov, vecí, z ktorých si takmer zúfalo, oroduj za mňa, som taký bezmocný a sám.

Prihováraj sa u Boha za mňa, aby priniesol viditeľnú a rýchlu pomoc tam, kde je pomoc takmer zúfalá. Príďte mi na pomoc v tejto veľkej potrebe, aby som mohol prijať útechu a pomoc neba vo všetkých mojich potrebách, výzvach a utrpeniach, najmä:

<>

a aby som naveky chválil Boha s tebou a všetkými svätými. Sľubujem, ó blahoslavený svätý Júda, že budem stále pamätať na túto veľkú priazeň, ktorú mi Boh udelil, a že ťa budem vždy ctiť ako svojho osobitného a mocného patróna a vďačne povzbudzovať k oddanosti k tebe.

Amen

Judská novéna – 8. deň

Najsvätejší apoštol, svätý Júda, verný služobník a priateľ Ježiša, Cirkev si ťa ctí a vzýva všeobecne, ako patróna ťažkých prípadov, vecí, z ktorých si takmer zúfalo, oroduj za mňa, som taký bezmocný a sám.

Prihováraj sa u Boha za mňa, aby priniesol viditeľnú a rýchlu pomoc tam, kde je pomoc takmer zúfalá. Príďte mi na pomoc v tejto veľkej potrebe, aby som mohol prijať útechu a pomoc neba vo všetkých mojich potrebách, výzvach a utrpeniach, najmä:

<>

a aby som naveky chválil Boha s tebou a všetkými svätými. Sľubujem, ó blahoslavený svätý Júda, že budem stále pamätať na túto veľkú priazeň, ktorú mi Boh udelil, a že ťa budem vždy ctiť ako svojho osobitného a mocného patróna a vďačne povzbudzovať k oddanosti k tebe.

Amen

Judská novéna – deň 9

Najsvätejší apoštol, svätý Júda, verný služobník a priateľ Ježiša, Cirkev si ťa ctí a vzýva všeobecne, ako patróna ťažkých prípadov, vecí, z ktorých si takmer zúfalo, oroduj za mňa, som taký bezmocný a sám.

Prihováraj sa u Boha za mňa, aby priniesol viditeľnú a rýchlu pomoc tam, kde je pomoc takmer zúfalá. Príďte mi na pomoc v tejto veľkej potrebe, aby som mohol prijať útechu a pomoc neba vo všetkých mojich potrebách, výzvach a utrpeniach, najmä:

<>

a aby som naveky chválil Boha s tebou a všetkými svätými. Sľubujem, ó blahoslavený svätý Júda, že budem stále pamätať na túto veľkú priazeň, ktorú mi Boh udelil, a že ťa budem vždy ctiť ako svojho osobitného a mocného patróna a vďačne povzbudzovať k oddanosti k tebe.

Amen

Čítaj viac: Mary Undoer of Knots Novéna a modlitby

modlite sa za bezpečnú cestu

Referencie
1) https://www.britannica.com/biography/Saint-Jude-Apostle